REGENERACJA I WYTWARZANIE CZĘŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ

kreska

REGENERACJA KÓŁ SUWNIC
Posiadamy uprawnienia UDT na regenerację kół suwnicowych
drutem proszkowym i pełnym.

REGENERACJA ROLEK
– twardość do 62 HRC, wysoka trwałość
– długość do 6000 mm
– średnica do 1200 mm

REGENERACJA WALCÓW HUTNICZYCH
Wytwarzanie powłok trudnościeralnych odpornych na szoki termiczne.
Regeneracja walców dla walcowni gorącej, profilowej itp.

NATRYSKI NA ZIMNO I GORĄCO
– twardość powłoki do 62 HRC
– regeneracja czopów
– regeneracja powierzchni ślizgowej

POWŁOKI DLA TŁOKÓW CYLINDRÓW
DRUTEM WYSOKOCHROMOWYM
Dłuższa żywotność i wyższa odporność na zarysowania
niż przy klasycznym chromowaniu.

REGENERACJA CZĘŚCI MASZYN
– mufy – obudowy
– czopy – wały cardana
– czerpaki

REGENERACJA ZESTAWÓW
KOŁOWYCH

Regeneracja Części Maszyn i Urządzeń

kreska

Opracowanie Technologii


Odprężanie


Obróbka przed Napawaniem


Napawanie


Odprężanie


Obróbka Wykańczająca


Wyważanie Dynamiczne


Kontrola Jakości


Pakowanie i Wysyłka