NAPRAWA I MODERNIZACJA SUWNIC

kreska

Jedną ze specjalizacji firmy Elektrokontel jest naprawa i modernizacja urządzeń dźwignicowych (suwnic, wciągników, wciągarek oraz żurawi stacjonarnych) z użyciem technologii spawania. W związku z wieloletnim doświadczeniem nasza firma oferuje:

 • wykonanie kompleksowych przeglądów ustrojów nośnych suwnic wraz z przeprowadzeniem badań nieniszczących oraz pomiarów geodezyjnych, zakończonych szczegółowym raportem;
 • wykonanie dokumentacji naprawczej / modernizacyjnej / wraz z uzgodnieniem w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego;
 • wykonanie pełnej modernizacji urządzeń dźwignicowych w zakresie elektrycznym i mechanicznym:
  – zmiana układu napędu jazdy mostem, wózkiem oraz podnoszenia (wykorzystanie falowników w układach napędowych, przechodzenie z układów centralnych napędu mostu na układy niezależne itp.),
  – modernizacja zbloczy, montaż zabezpieczeń przed wypięciem i obrotem haka,
  – podniesienie udźwigu suwnicy,
  – naprawa i modernizacja trawers,
  – modernizacja układów zasilających suwnicy,
  – modernizacja układu sterowania,
  – montaż i wymiana oświetlenia na suwnicach;
 • wykonanie napraw ustroju nośnego suwnic:
  – naprawa pęknięć konstrukcji,
  – korekcja odchyłek dźwigarów,
  – wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji,
  – wzmacnianie miejsc podatnych na uszkodzenia;
 • dostosowanie urządzeń dźwignicowych do wymogów dyrektywy maszynowej;
 • projekt i montaż systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości;
 • nadzór i koordynacja prowadzonych prac;
 • regeneracja kół suwnicowych;
 • zabudowa nowych wciągników w polach remontowych;
 • modernizacja i naprawa pól remontowych;
 • montaż suwnic, żurawi stacjonarnych oraz wciągników w nowych lokalizacjach.

NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO SUWNICY

 1. PRZEGLĄD KONSTRUKCJI
 2. RAPORT Z OCENY STANU TECHNICZNEGO
 3. WYKONANIE DOKUMENTACJI NAPRAWCZEJ I TECHNOLOGII NAPRAWY WRAZ Z ICH ZATWIERDZENIEM W UDT
 4. NAPRAWA I KONTROLA JAKOŚCI
 5. UDZIAŁ W ODBIORZE UDT


POSIADAMY PEŁNE UPRAWNIENIA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO NA NAPRAWĘ I MODERNIZACJĘ SUWNIC