BRANŻA PROJEKTOWA

kreska

Wykonuje projekty nowych, jak i modyfikacje istniejących maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych. Nasi konstruktorzy używają nowoczesnego oprogramowania Autodesk Inventor oraz Autodesk AutoCad Mechanical. Ponadto nasi konstruktorzy wykonują nadzory autorskie nad projektami również innych firm w Europie i Chinach.

 • Ciągły nadzór Inżyniera – główny konstruktor dla przedmiotowego projektu koordynuje i nadzoruje wszystkie etapy realizacji, co znacząco skraca czas realizacji zadania, a dokumentacja powykonawcza jest odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji;
 • Nasi klienci widzą co zamawiają – koncepcja rozwiązania jest prezentowana na wirtualnym modelu 3D, dzieki czemu przedstawiciel klienta, nawet nie posiadając wykształcenia technicznego, jest w stanie zobaczyć w wirtualnej rzeczywistości, jak dane urządzenie będzie działać i bazując na swoich doświadczeniach może wnieść w łatwy sposób swoje uwagi;
 • Nowe wyzwania – nasze projekty to głownie urządzenia prototypowe, nie rzadko przez nas modyfikowane, gdyż inni wcześniej nie
  sprostali zadaniu. Nasz zespół inżynierów podejmuje z sukcesem często trudne wyzwania, czego dowodem jest fakt, że nasza firma ma podpisane zlecenie otwarte na projekty dla huty ArcelorMittal Poland S.A.;
 • Rzetelność i przejrzystość – dokumentacja jest opracowana zgodnie z najwyższymi standardami, z uwzględnieniem opisu technicznego, instrukcji obsługi i konserwacji, a obliczenia wytrzymałościowe są sprawdzone przez zastosowanie metody elementów skończonych MES;
 • Doświadczenie – wykonawstwo i montaż elementów jest wykonywany przez zespół ludzi z długoletnim doświadczeniem między innymi w przemyśle hutniczym;
 • Elastyczność – każde przedsięwzięcie jest omawiane z klientem, w celu uzgodnienia oczekiwanego zakresu, warunków płatności i terminu wykonania;
 • Kompleksowa dostawa – dostarczone przez nas podzespoły i urządzenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności i zgodnie z przepisami są oznaczone znakiem CE;
 • Otwartość – na życzenie klienta, dostarczamy dokumentację w formie elektronicznej do edycji oraz ilustracje z modelu przestrzennego, które można wykorzystać np. w celach marketingowych.

Nasi projektanci posiadają pełne uprawnia projektowe
Specjalizujemy się w projektowaniu:

 • instalacji elektrycznych dla różnego typu kompleksów przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej,
 • instalacji elektroenergetycznych NN i SN,
 • linii kablowych i stacji transformatorowych,
 • instalacji automatyki, sterowniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • oświetlenia zewnętrznego,
 • modernizacji instalacji elektrycznych,