DOTACJE UE

kreska

?Zrealizowane projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?:

IV 2014 – III 2015

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO w ramach Osi Priorytetowej II: Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności Firmy Elektrokontel poprzez zakup maszyn umożliwiających świadczenie nowej usługi i obniżenie kosztów funkcjonowania”.

 

V 2011 – XII 2013

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO w ramach Osi Priorytetowej II: Gospodarka Regionalnej Szansy, Działanie 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności Firmy Elektrokontel poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wykonywania powłok napawanych?.